Volumetrička težina

Osim stvarne težine pošiljke na cijenu transporta utječe i volumen prostora koji pošiljka zauzima u vozilu.

Volumetrička težina pošiljke je rezultat izračuna volumena/gustoće iste. Pošiljke manje gustoće u pravilu zauzimaju veći volumen od stvarne težine. Nakon što se izračuna volumetrička težina, uspoređuje se sa stvarnom težinom pošiljke, kako bi se odredilo koja je težina veća. Cijena transporta pošiljke odredit će se po većoj težini.

Kontaktirajte nas 
095 3977 715

E-mail: expressorbis@gmail.com


Imate potrebu za učestalim slanjem pošiljaka? Iskoristite mogućnost potpisivanja ugovora, te ostvarite dodatne pogodnosti.

Kontakt obrazacToscana CMS powered by Aktiv Marketing