Dodatak na gorivo

Dana 20. veljače 2014. godine, na snagu je stupio novi Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata, a time i odredba iz članka 31. stavka 4. toga Zakona čime je, zmeđu ostalog, prestao važiti Pravilnik o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.

Pregled cijena goriva trenutačno nije dostupan široj javnosti jer su svih pet najvećih naftnih kompanija prisutnih u Hrvatskoj ugasili prikaz cijena goriva na svojim web-stranicama. Navedeno je povezano s liberalizacijom tržišta goriva i mogućnošću slobodnog određivanja cijena, čiji period i učestalost promjena nisu regulirane, što znači da do promjena cijena može dolaziti i na dnevnoj bazi.

Zbog nestabilnog svjetskog rasta tržišta naftnih derivata i rasta cijena goriva Orbis Express zadržava pravo naplate dodatka na gorivo na mjesečnoj bazi koje će se primjenjivati na osnovnu cijenu usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu.

U slučaju značajnijih oscilacija cijene nafte na domaćem tržištu, kao i u drugim opravdanim slučajevima, Orbis Express zadržava pravo jednostrane korekcije iznosa dodatka na gorivo.

Iznos dodatka na gorivo sastavni je dio Cjenika poštanskih usluga s dodanom vrijednošću i određenih dopunskih usluga, te će o istome odlučivati uprava Orbis Express-a na mjesečnoj bazi, a ovisno o kretanju Indeksa potrošačkih cijena za goriva i maziva za osobna vozila.

Kontaktirajte nas 
095 3977 715

E-mail: expressorbis@gmail.com


Imate potrebu za učestalim slanjem pošiljaka? Iskoristite mogućnost potpisivanja ugovora, te ostvarite dodatne pogodnosti.

Kontakt obrazacToscana CMS powered by Aktiv Marketing