Dodatak na gorivo

Dana 20. veljače 2014. godine, na snagu je stupio novi Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata, a time i odredba iz članka 31. stavka 4. toga Zakona čime je, zmeđu ostalog, prestao važiti Pravilnik o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata.

Pregled cijena goriva trenutačno nije dostupan široj javnosti jer su svih pet najvećih naftnih kompanija prisutnih u Hrvatskoj ugasili prikaz cijena goriva na svojim web-stranicama. Navedeno je povezano s liberalizacijom tržišta goriva i mogućnošću slobodnog određivanja cijena, čiji period i učestalost promjena nisu regulirane, što znači da do promjena cijena može dolaziti i na dnevnoj bazi.

Zbog nestabilnog svjetskog rasta tržišta naftnih derivata i rasta cijena goriva Orbis Express zadržava pravo naplate dodatka na gorivo na mjesečnoj bazi koje će se primjenjivati na osnovnu cijenu usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu.

U slučaju značajnijih oscilacija cijene nafte na domaćem tržištu, kao i u drugim opravdanim slučajevima, Orbis Express zadržava pravo jednostrane korekcije iznosa dodatka na gorivo.

Iznos dodatka na gorivo sastavni je dio Cjenika poštanskih usluga s dodanom vrijednošću i određenih dopunskih usluga, te će o istome odlučivati uprava Orbis Express-a na mjesečnoj bazi, a ovisno o kretanju Indeksa potrošačkih cijena za goriva i maziva za osobna vozila.

Kontaktirajte nas
01 5513 397 
095 3977 715

Imate potrebu za učestalim slanjem pošiljaka? Iskoristite mogućnost potpisivanja ugovora, te ostvarite dodatne pogodnosti.

Kontakt obrazacToscana CMS powered by Aktiv Marketing